KOMITET ORGANIZACYJNY / ORGANIZING COMMITTEE
 
  Ewa B±k Przewodnicz±cy KO
Chairman of the OC
 
  Tomasz Wiktor Z-ca Przewodnicz±cego KO
Deputy Chairman of the OC
 
  Zbigniew Madoński Z-ca Przewodnicz±cego KO
Deputy Chairman of the OC
 
  Hubert Piotrowicz Dekoracja
Awarding Ceremony
 
  Maria Wróblewska Finanse
Finances
 
  Leszek Gracz Biuro Prasowe
Press Office
 
  Grzegorz Biegański Spiker
Speaker
 
  Jarosław Forycki Tor Regatowy
Venue and Facility
 
  Małgorzata Zarzycka Akredytacja
Accreditation
 
  Andrzej Kossowski Transport
Transportation
 
Karolina Ratajczak Zakwaterowanie
Accommodation
 
Edyta Włódarczyk Wolontariat
Volunteers
 
Wojciech Kossowski Ochrona
Security
 
Agata Dziamska Akredytacja
Accreditation
 
Aneta Górecka Biuro Zawodów
Competition Office
 
Ireneusz Pracharczyk Koordynator techniczny
Technical Coordinator
 
Marek Kamiński Koordynator IT
IT Coordinator