ZAPROSZENIE / INVITATION

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt powitać uczestników Mistrzostw Świata w Smoczych Łodziach 2014. Cieszę się, że po raz kolejny Poznań może gościć zawodników z europejskiej i światowej elity, których widowiskowe zmagania będziemy mogli podziwiać w pięknej scenerii Jeziora Maltańskiego.

Organizacja regat smoczych łodzi ma w Poznaniu kilkunastoletnie tradycje. W stolicy Wielkopolski odbyły się między innymi Mistrzostwa Europy oraz dwukrotnie Mistrzostwa Świata. Na malowniczym akwenie Toru Regatowego Malta oraz w kompleksie rekreacyjno-sportowym Term Maltańskich ściga się również regularnie młodzież szkolna i akademicka.

Zawodom smoczych łodzi w Poznaniu towarzyszy zawsze wspaniała atmosfera sportowego święta, którą współtworzy niezawodna poznańska publiczność. Jestem przekonany, że tegoroczna rywalizacja ekip międzynarodowych zainteresuje wielu miłośników tego spektakularnego sportu wyrosłego z tradycji kultywowanych w Chinach od tysiącleci, którym zafascynował się także świat zachodni.

Serdecznie zachęcam mieszkańców i gości odwiedzających Poznań do wypoczynku na terenach rekreacyjnych wokół Jeziora Maltańskiego i kibicowania wszystkim reprezentacjom uczestniczącym w Mistrzostwach Świata w Smoczych Łodziach 2014. Zawodnikom, pragnę życzyć satysfakcji, sukcesów, niezapomnianych sportowych emocji oraz udanego i przyjemnego pobytu w Poznaniu.

Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Ladies and Gentlemen,

I have the honour to welcome the participants of ICF Dragon Boat World Championship 2014. I am delighted that once again Poznań is hosting the contestants from the European and global elite, whose spectacular struggles can be admired in the beautiful surroundings of Lake Malta.

Dragon boat championships in Poznań have many years' tradition. For example, the European Championships and twice the World Championships were held in the capital of Wielkopolska. School youth and university students are regularly racing on the picturesque waters of Malta Regatta Course and in theTermy Maltańskie recreational and sports complex.

Dragon boat competitions in Poznań are always accompanied by a great atmosphere of sports festival, co-created by the reliable Poznań audience. I am convinced that this year's international team competition will be interesting for many fans of this spectacular sport, stemming from traditions cultivated in China for thousands of years, which also has become fascinating for the Western world.

I warmly encourage residents and visitors to Poznan to get some rest in the recreational areas around Lake Malta and to support all the teams participating in the Dragon Boat World Championships 2014. To the contestants, I wish satisfaction, success, unforgettable sport emotions, as well as an enjoyable and pleasant stay in Poznan.

Ryszard Grobelny
Mayor of Poznań