ZAPROSZENIE / INVITATION

Szanowni Państwo,
Drodzy przyjaciele

To dla mnie wielki zaszczyt powitać Was na Mistrzostwach Świata w Smoczych Łodziach "Poznań 2014" odbywających się po raz kolejny na pięknie położonym Torze Regatowym Malta. Już po raz drugi, po zawodach w 2003 roku, Polski Związek Kajakowy oraz Miasto Poznań są dumnymi gospodarzami Mistrzostw Smoczych Łodzi.

Serdecznie witam wszystkich zawodników, trenerów, członków ekip, przybyłych by sprawdzić siebie i swoje osady, Witam też serdecznie sędziów, sympatyków kajakarstwa, przedstawicieli mediów, sponsorów, wolontariuszy. Biorąc pod uwagę rangę wydarzenia, chciałbym podziękować współorganizatorom i sponsorom, instytucjom które corocznie wspierają organizacje zawodów kajakowych w Poznaniu i bez których to wsparcia kajakarstwo w Poznaniu , Wielkopolsce i całym kraju nie miałoby takich wyników a zawody nie miały by takiej oprawy.

Ministerstwu Sportu i Turystyki, Miastu Poznań i Urzędowi Marszałkowskiemu, Partnerowi Strategicznemu: Totalizator Sportowy - Lotto, Sponsorowi Głównemu ENEA S.A.

Firmom i ich przedstawicielom: Kreisel -Technika Budowlana, Kompania Piwowarska SA, Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB, ABC Espresso.

Mam nadzieję, że zawody zapadną głęboko w Waszej pamięci jako dobrze zorganizowane, pełne emocji i sportowej rywalizacji. Wierzę, iż pobyt w Poznaniu, stolicy Wielkopolski będzie niezapomnianym przeżyciem sprawiającym, że niejednokrotnie będziecie chcieli tu wrócić.

Z tego miejsca chciałbym życzyć wszystkim uczestnikom dobrych startów i satysfakcji z osiągniętych wyników, a kibicom oraz gościom wiele radości z oglądania wyścigów oraz udanego pobytu.

Józef Bejnarowicz
Prezes Zarządu Polskiego Związku Kajakowego

Ladies and Gentleman
Dear Friends,

It is a great honor for me to welcome you at the ICF Dragon Boat World Championships "Poznań 2014" held once again at the beautifully situated Malta Regatta Course. For the second time, after the competition in 2003, the Polish Canoe Federation and the City of Poznań are proud hosts of the ICF Dragon Boat World Championships.

We cordially welcome all the competitors, coaches, team members, coming to prove themselves and their teams worthily. I also welcome the judges, canoeing enthusiasts, media representatives, sponsors and volunteers. Given the rank of the event, I would like to thank the co-organizers and sponsors and institutions which annually support organization of the canoe events in Poznan. Without their support canoeing in Poznan, Wielkopolska Region and all country would not have such results and competitions such setting.

Ministry of Sport and Tourism, the City of Poznan and the Marshal Office, Strategic Partner: Totalizator Sportowy - Lotto, Main Sponsor ENEA S.A. Companies and their representatives: Kreisel -Technika Budowlana, Kompania Piwowarska S.A., Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB, ABC Espresso.

I hope that the competition will fall deeply in your memory as well organized, full of excitement and sport struggles. I believe that staying in Poznan, the capital of Wielkopolska Region will be an unforgettable experience which will make you want to come back here.

From this place, I would like to wish all the participants good starts and satisfaction from the results scored and the sport fans and visitors a lot of fun from watching the races and enjoyable stay.

Józef Bejnarowicz
President of Polish Canoe Federation